الفرق بين ids و ips

But security systems can go one step further and act to stop ongoing and future attacks. مشابه سیستم های آنتی ویروس، ابزارهای IDS و

2022-12-10
    مصدراسعودي لغتي الوطن اول متوسط ص 162ف1
  1. تقنية
  2. أحمد حسين