اسپرم چیست و در کجا قرار دارد

رحم دارای یک تنه و گردن رحم است و مهبل (واژن) در سمت داخل بدن به رحم متصل می‌شود. اسپرماتوسل در کجا قرار دارد؟ جنین پسر در کدام سمت شکم قرار دارد؟ و سایر علائم پسر بودن جنین چیست؟ تشخیص پسر یا دختر بودن جنین از روی شکم مادر باردار که در این مطلب به آن پی خواهید برد

2022-11-26
    ر ا ر ا ؤ ر ا ر ا ؤ